Jump to content
Report

Måling av gasser i Statsarkivets lokaler i Trondheim

Grøntoft, Terje; Håland, Alexander

Publication details

Series: NILU rapport 10/2024

Publisher: NILU

Year: 2024

ISBN: 978-82-425-3154-4

Arkiv: hdl.handle.net/11250/3122863

Summary:
Målinger av flyktige organiske forbindelser (VOC), maursyre (HCOOH), eddiksyre (CH3COOH) og ammoniakk (NH3) ble gjort i to innendørs lokaliteter ved Statsarkivet i Trondheim. De målte konsentrasjonene var lave og skulle ikke være noen risiko for helse eller skade på materialer. 2,6 ganger forhøyet konsentrasjon (403 µgm-3) av flyktige organiske forbindelser (TVOC) ble funnet i den ene av lokaliteten sammenlignet med den andre. Prøven hadde høyere konsentrasjoner spesielt av forbindelser som oftest har kilde i utslipp og forbrenning av petroleumsderivater som: toluen, o-xylen, benzen- og butan-forbindelser.