Jump to content
Report

Monitoring long-range transboundary air pollution 2009. Summary report.

Schartau, A.K.; Fjellheim, A.; Walseng, B.; Skjelkvåle, B.L.; Framstad, E.; Halvorsen, G.A.; Kålås, J.A.; Nordbakken, J-F.; Yttri, K.E.; Andreassen, K.; Skancke, L.B.; Clarke, N.; Saksgård, R.; Manø, S.; Solberg, S.; Jensen, T.C.; Økland, T.; Høgåsen, T.; Hesthagen, T.; Timmermann, V.; Aas, W.

Publication details

Series: NIVA-rapport, 5896-2010

Publisher: NIVA

Year: 2010

Link: Overvåking av langtransporterte forurensninger 2009. Sammendragsrapport.