Jump to content
Lecture

Klimaendringer og effekter på bygninger/kulturarv. Skaderisiko, sårbarhet og tilpasning.

Grøntoft, T.

Publication details

Powerpointpresentasjon på Håndverknettverkets seminar: Klimaendringer og Kulturminner. Kystmusèet i Florø, 19. oktober 2012.