Jump to content
Lecture

Low-cost sensor technologies, bluff or reality? Opportunities, challenges and the way forward.

Castell, N.

Publication details

Foredrag presentert på seminaret "Det er noe i luften: Nye målemetoder, nye muligheter - nye utfordringer?", Kjeller, 31. januar 2017.

File: NC-Low-cost sensor technologies (pdf)