Jump to content
Journal publication

IMPACT-modellen : innekonsentrasjoner og dosebelastning av sure og oksiderende gasser fra uteluften i museer og historiske bygninger.

Grøntoft, T.

Publication details

Journal: Norske konserves, 15, 17–18, 2004