Jump to content
Lecture

IMPACT- modellen: Innekonsentrasjoner og dosebelastning i museer av sure og oksiderende gasser fra uteluften.

Grøntoft, T.

Publication details

Norsk Konserverings Forbund, NIKU, Oslo 30. april 2004.