Jump to content
Lecture

Fornuftige kontrolltiltak forutsetter en kvantitativ forståelse for hvordan organiske miljøgifter oppfører seg i miljøet: multimedia modeller som verktøy for å forstå og forutsi kilde-reseptor forhold.

Breivik, K.; Wania, F.; Pacyna, J.M.; Bjerkeng, B.; Helland, A.; Magnusson, J.

Publication details

PROFOs sluttkonferanse, Gardermoen, 21.-23. november 2005.