Jump to content
Report

Overvåking av langtransporterte forurensninger 2004. Sammendragsrapport.

Skjelkvåle, B.L. (red.) Hovedansvarlig for "Overvåking av langtransportert forurenset luft, nedbør", OPS, TOV Luft, nedbør: Aas, W.; Manø, S.; Berg, T.; Solberg, S.

Publication details

Series: NIVA-rapport, 5031-2005. Statlig program for forurensningsovervåking, Rapport 931/2005. TA-2105/2005

Publisher: NIVA

Year: 2005

ISBN: 82-577-4732-7

Link: http://www.sft.no/publikasjoner/overvaking/2105/ta2105.pdf