Jump to content
  • Submit

  • Category

  • Sort by

  • Per page

Found 83 publications. Showing page 2 of 4:

Publication  
Year  
Category

Screening av miljøgifter

Rostkowski, Pawel Marian

2022

Overvåkning av klimagasser

Myhre, Cathrine Lund; Svendby, Tove Marit; Hermansen, Ove; Lunder, Chris Rene; Platt, Stephen Matthew; Fiebig, Markus; Fjæraa, Ann Mari; Hansen, Georg Heinrich; Schmidbauer, Norbert; Stebel, Kerstin; Aas, Wenche

2022

Digital technologies for environmental footprints and product passports

Bouman, Evert Alwin; Abbasi, Golnoush; Ebrahimi, Babak

2022

Presentasjon av NILU for Romerike batteriverk

Guerreiro, Cristina; Bogra, Shelly

2022

Bærekraftig utbygging av havvind - Marine økosystemer og materialer

Skjellum, Solrun Figenschau; Guerreiro, Cristina

2022

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Levanger kommune

Weydahl, Torleif; Teigland, Even Kristian; Hak, Claudia; Lopez-Aparicio, Susana; Sousa Santos, Gabriela; Grythe, Henrik; Hamer, Paul David; Vo, Dam Thanh; Vallejo, Islen; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2022

Merverdi av samarbeidet i flaggskipet Miljøgifter: How to COPE?

Sunde Krogseth, Ingjerd; Blévin, Pierre; Borch, Trude Kristin; Breivik, Knut; Bustnes, Jan Ove; Chastel, Olivier; Eckhardt, Sabine; Eulaers, Igor; Evenset, Anita; Gabrielsen, Geir Wing; Griffith, Gary; Herzke, Dorte; Pethybridge, Heidi R.; Routti, Heli Anna Irmeli; Sagerup, Kjetil; Skogeng, Lovise Pedersen; Solbakken, Christine Forsetlund; Verrault, Jonathan; Wania, Frank

2022

Utslippsberegninger med NERVE - Norwegian Emissions from Road Vehicle Exhaust-Modellen

Grythe, Henrik; Weydahl, Torleif; Lopez-Aparicio, Susana

2022

Presentasjon av CIENS-prosjekt Kunnskapsstatus for tverrfaglig klima- og miljøforskning

Skjellum, Solrun Figenschau; Bartonova, Alena; Ruud, Audun; Slettemark, Britta

2021

Utslipp til luft og miljøpåvirkning fra branner

Berglen, Tore Flatlandsmo; Schlabach, Martin; Tønnesen, Dag

2021

Reflecting on Ethical, Legal and Societal Aspects of Nanosafety

Malsch, Ineke; Panagiotis, Isigonis; Bouman, Evert; Afantitis, Antreas; Melagraki, Georgia; Lynch, Iseult; Cimpan, Mihaela-Roxana; Dusinska, Maria

2020

En vellykket miljømessig bærekraftig sirkulær økonomi – Utfordringer og muligheter fra et forskningsperspektiv

Bouman, Evert Alwin; Abbasi, Golnoush; Rostkowski, Pawel Marian; Dusinska, Maria; Guerreiro, Cristina

2021

Utslipp til luft og miljøpåvirkning fra branner

Berglen, Tore Flatlandsmo; Schlabach, Martin; Tønnesen, Dag Arild

2021

Publication
Year
Category